Podział niszczarek ze względu na sposób cięcia

Gdy mówimy o kategoryzacji niszczarek z uwagi na sposób cięcia, najbardziej zasadne wydaje się stosowanie podziału na urządzenia piaskowe oraz piaskowo-odcinkowe. Niszczarki piaskowe zazwyczaj charakteryzują się dość niską ceną, ich znakiem rozpoznawczym jest jednak i to, że nie są tak staranne, jak można tego oczekiwać, a i kosz zapełnia się dość szybko. Niszczarki piaskowo-odcinkowe często oznaczane są symbolem cc, a ich największą zaletą jest zdecydowanie większy stopień tajności i zdecydowanie mniejsza objętość produkowanych przez nie odpadów. Również w tej grupie mamy do czynienia z podkategoriami.

Niszczarki mc mają, na przykład, możliwość cięcia dokumentów na mikrościnki o objętości 0,8 na 1,2 centymetra. Jeszcze bardziej wydajne są niszczarki smc, w przypadku których ścinki nie przekraczają nawet pół milimetra szerokości. Oczywiście, wiąże się to z pewnym utrudnieniem, co do zasady bowiem im mniejsze są ścinki, tym mniejsza jest też liczba kartek, które mogą być ścinane jednorazowo. Choć więc mamy zagwarantowany wyższy poziom bezpieczeństwa, samo korzystanie z niszczarki jest bardziej pracochłonne. Inny podział niszczarek odnosi się do stopnia ich tajności wyrażanego poprzez normę DIN 32757.

W sprzedaży dostępne są rozwiązania o pięciu stopniach tajności, z których pierwszy zapewnia najmniejszą, a piąty najwyższą ochronę. Co ciekawe, osoby, które kładą szczególny nacisk na bezpieczeństwo mogą nabyć również niszczarki o stopniu tajności DIN 6. W tym przypadku ścinki mają rozmiar mniejszy niż 1 na 5 milimetrów i zostały zaprojektowane przede wszystkim po to, aby możliwe było niszczenie tak zwanych dokumentów ściśle tajnych. O ich skuteczności może świadczyć choćby to, że jedna kartka A4 bez trudu zostaje pocięta nawet na 15 tysięcy ścinek.